Setiap tahun pihak Perpustakaan akan terlibat secara langsung dengan proses pengauditan MyRA (Malaysia Research Assessment). Instrumen yang diambilkira dalam MyRA adalah untuk mengukur pencapaian dan kecemerlangan dalam penyelidikan universiti.

Pada 11 April 2017 sehingga 14 April 2017, pihak Perpustakaan terlibat dengan sesi penilaian dokumen MyRA (Seksyen C: Penerbitan) tahun 2016 seperti berikut;

  • Wakil Perpustakaan:
  1. Rasida Abu Bakar (Pustakawan Kanan)
  2. Nor Ilyah Othman (Pustakawan)
  • Auditor Seksyen C: Penerbitan oleh Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam.
  • Masa: 8.30 pagi ā€“ 5.00 petang
  • Tempat: Bilik Latihan Exa, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) iDEC Alpha, Universiti Putra Malaysia, UPM Putra InfoPort ā€“ IOI Resort,UPM Serdang, Selangor.

Wakil yang hadir bertanggungjawab secara langsung dalam proses pengisian data untuk bersama-sama membantu dan menjawab sekiranya terdapat pertanyaan daripada pihak juruaudit/panel penilai berkaitan data dan dokumen bukti MyRA IPT yang telah dikemukakan.Foto MyRA 2016